FANDOM


Szwajcaria - państwo będące federacją położone w Europie Zachodniej, z nieoficjalną stolicą w Bernie. Graniczy z pięcioma państwami: na północy z Niemcami, na zachodzie z Francją, na południu z Włochami, a na wschodzie z Austrią i Liechtensteinem. Dominującą jednostką ukształtowania powierzchni na terenie kraju są Alpy, najwyższy łańcuch górski Europy.

W Szwajcarii obowiązują cztery języki urzędowe: niemiecki, używany głównie na wschód od Berna, francuski, dominujący głównie na zachód od tego miasta, włoski przeważający w kantonie Ticino oraz romansz, którym mówi niewielka część mieszkańców, głównie kantonu Gryzonia.

Szwajcaria jest od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku państwem neutralnym, czyli niepopierającym żadnego innego państwa w konfliktach zbrojnych. Nie należy także do większości europejskich organizacji międzynarodowych, m. in. do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, NATO czy strefy euro. Posiada jednak z UE dwustronne umowy na podstawie których przynależy m. in. do strefy Schengen i dopłaca do budżetu unijnego.