FANDOM


Słowenia, Republika Słowenii (słoweń. Slovenija, Republika Slovenija) - państwo położone w południowo-zachodniej części Europy Środkowej (czasem ze względów kulturowych zaliczane także do Europy Południowej), powstałe 25 czerwca 1991 po odłączeniu wraz z Chorwacją od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Graniczy od zachodu z Włochami, od północy z Austrią, od północnego wschodu z Węgrami, a od południowego wschodu i południa z Chorwacją. Od strony południowo-zachodniej posiada dostęp na 47-kilometrowym odcinku do Zatoki Triesteńskiej Morza Adriatyckiego. Od 2004 roku jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, a od 2007 należy też do strefy euro.

Słowenia jest najlepiej rozwiniętym gospodarczo państwem byłej Jugosławii oraz całego bloku wschodniego.

Geografia

Ukształtowanie powierzchni

Słowenia jest niezbyt dużym państwem, jej powierzchnia wynosi ok. 20,3 tys. km2. Większość państwa (90%) zajmują obszary wyżynne i górzyste położone na wysokości powyżej 300 m n.p.m. Środkową i zachodnią część kraju zajmuje pasmo Alp Julijskich z najwyższym szczytem Słowenii, Triglav (2864 m n.p.m.). W części północnej znajdują się Alpy Kamnickie, których najwyższym szczytem jest Grintovec (2558 m n.p.m.). Południowa część zajmowana jest przez Góry Dynarskie z najwyższym szczytem Snežnikiem (1756 m n.p.m.). Na zachód od właściwych Gór Dynarskich leży geologicznie z nim związany wapienny płaskowyż Kras, gdzie występują liczne zjawiska krasowe (to tam znajdują się słynne Jaskinie Szkocjańskie i Postojna). Wybrzeże słoweńskie liczące 47 km długości jest wyrównane, płaskie i piaszczyste, o równinnej rzeźbie terenu. Stanowi ono północny fragment półwyspu Istria. Nizinne są także tereny na północnym wschodzie Słowenii. Leżą one w Kotlinie Panońskiej (zwanej też Niziną Węgierską), będącej wielkim obniżeniem wewnątrz łuku Karpat.

Klimat

Nadmorska oraz południowa część Słowenii znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego, alpejska - w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego z dobrze wykształconą piętrowością klimatyczną. Na wyżynach i kotlinach panuje klimat umiarkowany kontynentalny, szczególnie w Kotlinie Panońskiej. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi odpowiednio: 3°C na wybrzeżu, -2°C w centrum i -8°C w wyższych partiach Alp (powyżej 2000 m); w lipcu od 24°C na wybrzeżu do 10°C w Alpach.

Średnia roczna suma opadów waha się od 800 mm w Kotlinie Panońskiej do 2000 mm w wysokich Alpach. Na obszarach górskich opady występują całorocznie, na wybrzeżu - głównie w zimie, a lato jest tam suche.

Wody powierzchniowe

Większość obszaru Słowenii należy do zlewiska Morza Czarnego i zlewni Dunaju, dwie najdłuższe rzeki tego kraju stanowią prawe jego dopływy: Drawa (725 km, z czego 133 km w Słowenii) i Sawa (940 km, z czego 218 km w Słowenii).