FANDOM


Rosja - państwo federacyjne zajmujące większą część wschodniej Europy i całą północną Azję. Od północy oblewa ją Ocean Arktyczny, od wschodu Ocean Spokojny, a od zachodu morza Bałtyckie i Czarne, będące częściami Oceanu Atlantyckiego. Na południowym zachodzie państwo to posiada również dostęp do Morza Kaspijskiego - największego na świecie jeziora, słonego i bezodpływowego. Graniczy z czternastoma państwami: od zachodu (w części europejskiej) z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią i Ukrainą, a także z Polską i Litwą (poprzez obwód kaliningradzki będący eksklawą Rosji), natomiast od południa (w części azjatyckiej) z Gruzją (w tym z dwoma nieuznawanymi państwami: Abchazją i Osetią Południową), Azerbejdżanem, Kazachstanem, Chinami, Mongolią i Koreą Północną.

Rosja licząca prawie 17,1 mln km2 jest największym państwem świata pod względem powierzchni i dziewiątym pod względem liczby ludności z ponad 144 mln mieszkańców. Większa część powierzchni kraju (75%) leży w Azji, lecz zdecydowana większość mieszkańców (ok. 80%) żyje w europejskiej części państwa, gdzie znajdują się dwa największe miasta kraju: Moskwa - stolica Rosji i największe miasto Europy, oraz Petersburg. Rosja to największe państwo Europy biorąc pod uwagę powierzchnię wyłącznie części europejskiej, jak i całkowitą, a także najludniejsze na tym kontynencie. Jest to także największe państwo Azji pod względem powierzchni (ujmując jedynie powierzchnię części azjatyckiej, jak i powierzchnię całkowitą), a także szóstym najludniejszym na tym kontynencie (biorąc pod uwagę całkowitą liczbę ludności, wraz z częścią europejską), natomiast biorąc pod uwagę jedynie liczbę ludności części azjatyckiej to znajduje się ona dopiero na 16. miejscu. Głównym językiem urzędowym Rosji jest język rosyjski, jednakże w użyciu jest także wiele innych języków ze względu na dużą różnorodność etniczną mieszkańców tego kraju.

Rosja posiada szósty największy na świecie PKB, a także największe zasoby bogactw naturalnych i źródeł energii. Jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m. in. Rady Europy, Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Organizacji Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie, G20, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Wspólnoty Niepodległych Państw. Odgrywa bardzo ważną rolę w polityce światowej.

Rosja jest głównym i największym sukcesorem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), którego rozpad miał miejsce 26 grudnia 1991. Było to największe na świecie państwo rządzone przez komunistów, przez które rządy komunistyczne zostały wprowadzone w okresie zimnej wojny tymczasowo w niektórych państwach Europy środkowej i wschodniej, a utrwaliły się w kilku współczesnych państwach we wschodniej Azji i na Kubie.