FANDOM


Flaga Europy

Flaga Rady Europy

Rada Europy - międzynarodowa organizacja samorządowa, której celem jest integracja państw Europy w zakresie kultury, gospodarki i polityki społecznej, a także promocja i ochrona przestrzegania praw człowieka i zasad demokracji w tych państwach. Organizacja ta wspiera także współpracę kulturalną pomiędzy wszystkimi jej państwami członkowskimi. Siedziba Rady Europy mieści się w Strasburgu, mieście położonym we wschodniej Francji, nad Renem, przy granicy z Niemcami.

Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku na mocy traktatu londyńskiego, podpisanego przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Obecnie skupia razem 47 państw (dwa z państw członkowskich: Rosja i Turcja, leżą jednocześnie w Europie i w Azji, natomiast kolejne trzy państwa: Armenia, Azerbejdżan i Gruzja, często klasyfikowane są jako w całości położone geograficznie na kontynencie azjatyckim). Najnowszym członkiem Rady Europy jest Czarnogóra, przyjęta do organizacji 11 maja 2007 roku.

Państwa członkowskie

Członkiem Rady Europy może zostać każde europejskie państwo, które akceptuje zasady rządów prawa, demokracji parlamentarnej i ochrony praw człowieka. Każde nowe państwo członkowskie Rady Europy jest zobowiązane do ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka maksymalnie w ciągu roku od daty przystąpienia do organizacji. Potwierdza ona bowiem zobowiązania danego kraju do udziału w realizacji celów Rady Europy, w tym głównie ochrony przestrzegania praw człowieka.

Członkowie Rady Europy chronologicznie

Państwami założycielskimi Rady Europy było 10 krajów, które 5 maja 1949 roku podpisały w Londynie konwencję o utworzeniu organizacji:

  1. Belgia
  2. Dania
  3. Francja
  4. Holandia
  5. Irlandia
  6. Luksemburg
  7. Norwegia
  8. Szwecja
  9. Wielka Brytania
  10. Włochy

W następnych latach do pierwotnych państw członkowskich rady Europy dołączyło jeszcze 37 krajów. Były to kolejno: