FANDOMRzeczpospolita Polska inaczej Polska − państwo położone w Europie Środkowej. Graniczy od zachodu z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od północnego wschodu z Litwą, a od północy z Rosją (obwodem kaliningradzkim). Północną granicę Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego, południową - łańcuchy górskie Sudetów i Karpat, wschodnią - częściowo Bug, a zachodnią - Odra i jej lewy dopływ Nysa Łużycka. Stolicą Polski jest Warszawa. Polska jest członkiem Unii Europejskiej (od 2004) i NATO (od 1997).

Geografia

Powierzchnia Polski wynosi 312 679 km2 (9. miejsce w Europie), a zamieszkuje ją 38,3 mln osób (stan na 2014 rok), co czyni ją ósmym najludniejszym państwem Europy.

Skrajne punkty Polski:

Najwyżej położonym punktem Polski jest szczyt Rysy w Tatrach (2499 m n.p.m.), najniższym natomiast depresja na Żuławach Wiślanych w miejscowości Raczki Elbląskie koło Elbląga (1,8 m p.p.m.).

Najdłuższe rzeki Polski to: Wisła (1047 km), Odra (854 km, w tym 742 km w granicach Polski), Warta (808 km), Bug (772 km, w tym 587 km w granicach Polski), Narew (484 km, w tym 448 km w granicach Polski), San (458 km, w tym 457 km w granicach Polski), Noteć (391 km) i Pilica (319 km).

Polska leży na obszarze zlewisk trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego. Większa część kraju leży w dorzeczach Wisły i Odry, pozostałe części leżą również w dorzeczach Dniestru, Dunaju, Łaby i Niemna.

Największymi powierzchniowo jeziorami Polski są: Śniardwy (113,4 km2), Mamry (102,8 km2), Łebsko (71,4 km2), Dąbie (54,1 km2), Miedwie (35,3 km2), Jeziorak (32,2 km2), Niegocin (26 km2), Gardno (24,7 km2), Jamno (22,4 km2) i Wigry (21,2 km2). Najgłębszymi są z kolei: Hańcza (106,2 m), Drawsko (82,2 m), Wielki Staw Polski (80,3 m), Czarny Staw pod Rysami (77 m), Wigry (74,2 m), Wdzydze (69,5 m), Wuksniki (67,3 m), Babięty Wielkie (65,2 m), Morzycko (60,7 m) i Piłakno (56,6 m). Większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe, występują one głównie na północy kraju, najwięcej z nich leży na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Pomorskim.

Polska to kraj, w którym przeważają niziny, zajmujące około 75% powierzchni, występujące w północnej, centralnej i południowo-zachodniej jego części. Średnia wysokość bezwzględna terenu wynosi 173 m n.p.m. Ukształtowanie powierzchni ma układ pasowy. W Polsce wyróżnia się sześć pasów ukształtowania terenu, są to kolejno (wymieniając od północy): pobrzeża, pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny, kotliny i góry. Wysokości bezwzględne skokowo wzrastają w kierunku południowym.

Linia brzegowa Polski liczy 775 km i bardziej urozmaicona jest na jej wschodnich i zachodnich końcach. Na wschodzie Mierzeja Wiślana oddziela pełne morze od Zalewu Wiślanego, a Mierzeja Helska od Zatoki Puckiej (części Zatoki Gdańskiej). Na zachodzie z kolei wyspy Wolin i Uznam wraz z grupą mniejszych wysp oraz poprzez cieśniny: Świnę i Dziwną łączą je z Zalewem Szczecińskim. Na środkowym odcinku wybrzeża spotkać można jeziora przybrzeżne, takie jak: Łebsko, Gardno, Sarbsko czy Jamno.

Podział administracyjny

Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na 16 województw, które z kolei dzielą się na 380, a te na 2479 gmin. Wszystkie miasta wojewódzkie są miastami na prawach powiatów oraz liczą ponad 100 tys. mieszkańców. W dwóch województwach siedziby wojewody i sejmiku wojewódzkiego są rozdzielone. Trzy województwa wzięły nazwę od nazw swoich stolic, pozostałe trzynaście od nazw krain historycznych.

Alfabetyczna lista województw (w nawiasie podano ich siedziby):

Historia

Dzieje Polski rozpoczynają się wraz z panowaniem pierwszego historycznego władcy Mieszka I, który w 966 roku przyjął chrzest. Jego syn Bolesław Chrobry w 1025 roku został koronowany na pierwszego króla Polski. Do 1138 roku Polska jako monarchia patrymonialna rządzona była przez władców z dynastii Piastów, którzy nie licząc wydzielanych juniorom dzielnic i przejściowych okresów podziału, zachowywali zwierzchność nad całym jej terytorium.

W efekcie tzw. ustawy sukcesyjnej księcia Bolesława Krzywoustego ziemie polskie uległy na 150 lat pogłębiającemu się rozbiciu dzielnicowemu. Próby ponownego zjednoczenia zaczęto podejmować pod koniec XIII w., a ostatecznie zostały one uwieńczone koronacją Władysława Łokietka w 1320 roku. Dynastia Piastów wygasła po śmierci jego syna, Kazimierza Wielkiego w 1370, który nie pozostawił potomków. Rządy w Polsce przejęli Andegawenowie (Ludwik Węgierski i Jadwiga), a następnie królowie z dynastii Jagiellonów. W 1569 Korona Królestwa Polskiego weszła w stały związek z Wielkim Księstwem Litewskim. Na mocy unii zawartej w Lublinie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, którą od 1573 rządzili władcy powoływani drogą wolnej elekcji. Państwo to było jednym z największych terytorialnie organizmów politycznych Europy. Po pokoju z Rosją zawartym w Polanowie w 1634 osiągnęło powierzchnię 990 tys. km². W tym okresie w Rzeczypospolitej wykształcił się swoisty system polityczny, oparty na dominacji bardzo licznej szlachty i systemie rządów parlamentarnych. Złoty wiek państwa przypadł na okres rządów ostatnich Jagiellonów. Ostatecznie zakończył się on wraz z wojnami połowy XVII wieku.

W kolejnym stuleciu pogrążona w anarchii Rzeczpospolita zaczęła popadać w silną zależność od Rosji, a następnie zniknęła z mapy Europy w rezultacie trzech rozbiorów. Samodzielne państwo polskie nie istniało aż do XX wieku, choć okresowo pojawiały się jego szczątkowe formy, takie jak Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe czy Wielkie Księstwo Poznańskie. Pełne odrodzenie Polski nastąpiło dopiero po I wojnie światowej, kiedy w sytuacji upadku mocarstw rozbiorowych powstała II Rzeczpospolita. Istniała ona do 1939, czyli do początku II wojny światowej. We wrześniu 1939 ziemie polskie zajęte zostały przez III Rzeszę i ZSRR. Dopiero od 1944 rozpoczęło się ich stopniowe przejmowanie przez oddziały sowieckie i utworzonego u ich boku Ludowego Wojska Polskiego.

Po zakończeniu wojny Polska znalazła się za tzw. żelazną kurtyną, a władzę w niej przejęli komuniści. W 1952 państwo przemianowano na Polską Rzeczpospolitą Ludową. Do 1989 panował w niej system partyjny, w którym przewodnią rolę pełniła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Oprócz niej występowały jeszcze ugrupowania satelickie – ZSL i SD. Upadła ona ostatecznie w efekcie procesu określanego mianem Jesieni Narodów. Wybory parlamentarne w 1989 zapoczątkowały procesy demokratyzacji i reform gospodarczych, które umożliwiły III Rzeczypospolitej wstąpienie do NATO (1999), a następnie Unii Europejskiej (2004).

Państwa Europy (Pokaż szablon)
Flaga Europy Unia Europejska Flaga Austrii AustriaFlaga Belgii BelgiaFlaga Bułgarii BułgariaFlaga Chorwacji ChorwacjaFlaga Cypru CyprFlaga Czech Czechy
Flaga Danii DaniaFlaga Estonii EstoniaFlaga Finlandii FinlandiaFlaga Francji FrancjaFlaga Grecji GrecjaFlaga Hiszpanii Hiszpania
Flaga Holandii HolandiaFlaga Irlandii IrlandiaFlaga Litwy LitwaFlaga Luksemburga LuksemburgFlaga Łotwy ŁotwaFlaga Malty Malta
Flaga Niemiec NiemcyFlaga Polski PolskaFlaga Portugalii PortugaliaFlaga Rumunii RumuniaFlaga Słowacji SłowacjaFlaga Słowenii Słowenia
Flaga Szwecji SzwecjaFlaga Węgier WęgryFlaga Wielkiej Brytanii Wielka BrytaniaFlaga Włoch Włochy
Inne państwa Flaga Albanii AlbaniaFlaga Andory AndoraFlaga Armenii ArmeniaFlaga Białorusi BiałoruśFlaga Bośni i Hercegowiny Bośnia i Hercegowina
Flaga Czarnogóry CzarnogóraFlaga Gruzji GruzjaFlaga Islandii IslandiaFlaga Kazachstanu KazachstanFlaga Liechtensteinu Liechtenstein
Flaga Macedonii MacedoniaFlaga Mołdawii MołdawiaFlaga Monako MonakoFlaga Norwegii NorwegiaFlaga Rosji RosjaFlaga San Marino San Marino
Flaga Serbii SerbiaFlaga Szwajcarii SzwajcariaFlaga Ukrainy UkrainaFlaga Watykanu WatykanFlaga Wysp Owczych Wyspy Owcze