FANDOM


Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) - państwo w Europie (według CIA World Factbook zaliczane do Europy Wschodniej, a według ONZ do Europy Północnej), graniczące od północy z Łotwą, od wschodu i południowego wschodu z Białorusią, od południa z Polską, od południowego zachodu z obwodem kaliningradzkim Rosji, a od zachodu posiadające dostęp do Morza Bałtyckiego. Zajmuje powierzchnię 65 300 km2, a zamieszkiwana jest przez 2 869 690 ludzi (dane z 2016 roku), co czyni ją największym i najludniejszym z krajów bałtyckich. Stolicą a zarazem największym miastem Litwy jest ponad 500-tysięczne Wilno położone niedaleko granicy białoruskiej. Językiem urzędowym jest język litewski z grupy języków bałtyckich, zapisywany alfabetem łacińskim. Litwa jest jednym z 15 państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 14 lutego 1009, jednak państwo litewskie powstało dopiero w XIII wieku. W XIV wieku ówczesne Wielkie Księstwo Litewskie było największym państwem w Europie, w 1385 weszło w związki z Polską, które przerodziły się w 1569 w trwałą unię realną (unia lubelska). W latach 1795–1918 Litwa znajdowała się pod władzą rosyjską. W 1918 powstała niepodległa Republika Litewska, w 1940 przekształcona w Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką. 11 marca 1990 Litwa ogłosiła deklarację niepodległości od ZSRR. Podobnie jak Łotwa i Estonia, Litwa nie zdecydowała się kontynuować współpracy z krajami postradzieckimi w ramach Wspólnoty Niepodległych Narodów (WNP). W 2004 roku stała się członkiem NATO i Unii Europejskiej. 1 stycznia 2015 dotychczas używaną walutę - lita - zastąpiło euro.