FANDOM


Europa - druga najmniejsza (po Australii), zajmująca powierzchnię 10,18 mln km2, oraz trzecia najludniejsza (po Azji i Afryce), zamieszkiwana przez 742,5 mln ludzi część świata, zwyczajowo nazywana kontynentem, stanowi geograficznie północno-zachodnią część znacznie większego kontynentu Eurazji, który tworzy wraz z sąsiednią Azją. Poprawnym geograficznie określeniem Europy jest też pojęcie subkontynent. Europa zajmuje ok. 2% powierzchni całej kuli ziemskiej oraz ok. 7,5% jej powierzchni lądowej.

Charakterystyka

Bardzo często Europę określa się jako kontynent. Z punktu widzenia geografii fizycznej określenie to jest nieprawidłowe. Kontynent to lądowa część cokołu (bloku) kontynentalnego, otoczona ze wszystkich stron wodami mórz i oceanów, a z innymi kontynentami połączona najwyżej wąskimi przesmykami. Argument, który uzasadnia, że Europa nie jest kontynentem, jest fakt, iż Europa posiada lądową granicę z Azją, zatem nie jest oblewana ze wszystkich stron przez morza i oceany. Określenie Europy jako kontynent ma na celu podkreślenie jej geograficznej, historycznej, kulturowej i politycznej odrębności od Azji.

Europę poprawnie geograficznie można również zdefiniować jako subkontynent Eurazji, gdyż: od Azji oddzielają ją bariery naturalne, Europa jest półwyspem o bardzo dużej powierzchni, posiada całkowicie odrębne od Azji warunki naturalne, własną historię, kulturę, politykę i gospodarkę, mimo to połączona jest z nią lądem.

Europę można także zaliczyć do części świata, pojęcie część świata, odnosi się jednak do geografii regionalnej, a nie fizycznej.

Granice

Nie ma ustalonego jednoznacznego przebiegu granicy między Europą a Azją. W przybliżeniu biegnie najpierw na wschód od Ziemi Franciszka Józefa i Nowej Ziemi, następnie górami Ural, Morzem Kaspijskim, północnym przedgórzem Kaukazu, Morzem Czarnym, cieśniną Bosfor, Morzem Marmara, cieśniną Dardanele i wschodnim wybrzeżem Morza Egejskiego. Dokładny przebieg poszczególnych wariantów granicy zawarty jest w artykule Granica Europa-Azja.