FANDOM


Łotwa, Republika Łotewska (łot. Latvija, Latvijas Republika) - państwo w północnej Europie, ze stolicą w Rydze, położone nad Morzem Bałtyckim. Jeden z krajów bałtyckich. Graniczy od północy z Estonią, od wschodu z Rosją, od południowego wschodu z Białorusią, a od południa z Litwą. Powierzchnia kraju wynosi 64 573 km2, a zamieszkuje go 1 978 700 ludzi.

Łotwa odzyskała niepodległość od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 21 sierpnia 1991 roku. Nie zdecydowała się, podobnie jak Litwa i Estonia, współpracować z pozostałymi państwami postradzieckimi w ramach Wspólnoty Niepodległych Narodów. Od 2004 roku należy do Unii Europejskiej i NATO, a w 2014 roku przystąpiła do strefy euro.

Geografia

Ukształtowanie poziome

Wybrzeże Łotwy urozmaica jedynie głęboko wcięta w ląd Zatoka Ryska, mająca kształt półkola, oddzielona od reszty Bałtyku największą estońską wyspą - Saremą, oraz Półwysep Kurlandzki, ograniczający tę zatokę od zachodu. Mimo tego łotewskie wybrzeże jest na całej długości bardzo wyrównane, z licznymi piaszczystymi plażami.

Ukształtowanie pionowe

Powierzchnia Łotwy jest w dużej mierze nizinna o rzeźbie polodowcowej, o czym świadczy obecność licznych wzniesień i jezior morenowych. Najbliżej brzegu Morza Bałtyckiego leży pas nizinnych pobrzeży z licznymi wydmami o wysokości do 20-40 m n.p.m. Łotewskie pobrzeża dzielą się na: Pobrzeże Ryskie wokół Zatoki Ryskiej oraz Pobrzeże Kurlandzkie na zachodzie kraju. Dalej wgłąb lądu leżą liczne wysoczyzny i pojezierza. Na zachodzie leży Wysoczyzna Kurlandzka wznosząca się do 184 m, a na wschodzie (na prawym brzegu rzeki Dźwiny) wyżej położone Pojezierze Inflanckie, gdzie znajduje się najwyższy punkt Łotwy (Gaizinkalns - 312 m n.p.m.). Pojezierze Inflanckie dzieli się na mniejsze pojezierza: Widzemskie i Łatgalskie. Na południu kraju, wzdłuż granicy z Litwą leży równinna Nizina Semigalska.

Klimat

Łotwa leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego między morskim i kontynentalnym. Średnia temperatura w styczniu wynosi od -2°C na wybrzeżu do -7°C w części wschodniej; w lipcu natomiast od 16 do 18°C w całym kraju. Absolutne minimum termiczne wynosi -31°C, a maksimum 35°C. Średnia roczna suma opadów wynosi od 550-600 mm na wybrzeżu i nizinach do 700-800 mm na wysoczyznach. Najwięcej opadów przypada na okres od lipca do listopada.

Stosunki wodne

Największą rzeką Łotwy jest Dźwina, która w granicach państwa liczy 367, a ogółem 1020 km długości. Uchodzi do Zatoki Ryskiej w pobliżu Rygi. Głównymi dopływami (prawymi) Dźwiny są: Ewikszta (114 km) i Ogre (188 km). Innymi rzekami bezpośrednimi uchodzącymi do morza są: Lelupa (115 km) i Gauja (452 km) oraz Windawa (346 km, z czego 178 km na Łotwie). Na Łotwie leży ok. 3000 jezior, które w sumie zajmują ok. 1/6 powierzchni kraju. Największe z nich to: Łubań (90 km2) i Raźno (53,5 km2), a najgłębsze - Ruszona (do 30 m).